Main content

Alert message

  

 

 

       

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.65 กสข.สทพ.นทพ. นำกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัย COVID ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา รวมบริจาคโลหิตได้ จำนวน 12 นาย มีปริมาณโลหิต 5,400 มล. (ซีซี) ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.65 พ.อ.กฤษดา ชูอำนาจ ผอ.กสข.สทพ.นทพ. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานการฝึกงานในโครงการสหกิจศึกษาของนิสิต ชั้นปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในหัวข้อความรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะในการฝึกงาน และรายงานปัญหาพิเศษเรื่องโรคไอบีอาร์ 

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.65 กสข.สทพ.นทพ. ดำเนินการสนับสนุนฟางแห้งอัดฟ่อน จำนวน 100 ฟ่อน และปุ๋ยหมักมูลโค จำนวน 50 กระสอบ กระสอบละ 40 ก.ก. ให้กับ ศปร. ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในโครงการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง 

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.65 พ.อ.กฤษดา ชูอำนาจ ผอ.กสข.สทพ.นทพ.  เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์ป้องกัน และกำจัดเชื้อโรคโควิด-19 แก่กำลังพลของหน่วย โดยในการนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มีความห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชา จึงกรุณามอบอุปกรณ์ป้องกัน และกำจัดเชื้อโรค โควิด-19 ณ กสข.สทพ.นทพ.

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.65 กสข.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับคณะ นชท. และ นนส.ผท. ที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะบรรจุเข้ารับราชการ สังกัด นทพ. ประจำปี 65 ณ กสข.สทพ.นทพ. ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 18 เม.ย.65 กสข.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้ารับการฝึกงานทางด้านปศุสัตว์ จำนวน 5 คน โดยใช้บุคลากรของหน่วยเป็นผู้ให้ความรู้ และคำแนะนำ 

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.65 กสข.สทพ.นทพ. ดำเนินการ ในงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ตั้งหน่วยของ นทพ. ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยซ่อม/ปรับปรุงรั้วตาข่าย ระยะทาง 400 เมตร บริเวณด้านหน้าอาคารแผนกผลิตน้ำเชื้อ ติดถนนสาย อ.พนมสารคาม - บ้านหนองใหญ่ ณ กสข.สทพ.นทพ. ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.65 กสข.สทพ.นทพ. ดำเนินการทำคลอดลูกโค สายพันธุ์วากิว 50% (เพศผู้) ที่เกิดจากแม่โคในโครงการ"การทดสอบการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโคสายพันธุ์วากิว" ซึ่งแม่โคเป็นสายพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ 50% ผสมเทียมกับน้ำเชื้อโคแช่แข็งสายพันธุ์วากิว พ่อพันธุ์ชื่อ"ยูตะ“ โดยลูกโคแข็งแรงดีมีน้ำหนักแรกเกิด 40 กก.และส่วนสูง 70 ซม.

 เมื่อวันที่ 22 มี.ค.65 กสข.สทพ.นทพ. ดำเนินการทำความสะอาดอาคารประกอบเลี้ยง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID–19) ณ กสข.สทพ.นทพ.

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.65 ผอ.กสข.สทพ.นทพ. และ จนท.ลงพื้นที่พบปะผู้ประสานงานเครือข่ายนักพัฒนา และเครือข่ายนักพัฒนา ทั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหา และดำเนินการมอบฟางอัดฟ่อนให้กับเกษตรผู้เลี้ยงโค เพื่อไว้ใช้ในความจำเป็น ณ บ.อ่างเตย ต.ท่าตะเกียบ
เมื่อวันที่ 15 มี.ค.65 กสข.สทพ.นทพ. จัดกิจกรรม "BIG CLEANING DAY" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ครบรอบ 62 ปี ได้ดำเนินการทำความสะอาด เก็บกวาด อาคารสำนักงานภายในหน่วย ให้สะอาด​ เรียบร้อย สวยงาม เมื่อวันที่ 14 มี.ค.65 ผอ.กสข.สทพ.นทพ. จัดกิจกรรมโครงการช่วยเหลือประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กห. ครบรอบ 135 ปี โดยนำหญ้าแห้งอัดก้อนมอบให้กับเกษตรกรและสมาชิกผสมเทียมในพื้นที่ ม.10 บ.หนองเรือ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 10 มี.ค.65 กสข.สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการทำความสะอาดจุดสัมผัสต่าง ๆ ของอาคารสำนักงานแต่ละแผนก  
เมื่อวันที่ 8​ มี.ค.65 กสข.สทพ.นทพ.​ ได้ดำเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดของกำลังพล​  จำนวน​ 70​ นาย​ ไม่พบผู้มีสารเสพติดในร่างกาย​
พล.ท. นำพล คงพันธ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ฝ่ายพัฒนา) เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่นันทา ชูอำนาจ ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชรา ณ เมรุวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
พล.ต. ชูศักดิ์  ธีรากิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ  ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 
พล.ท. นำพล  คงพันธ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ฝ่ายพัฒนา) เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ประชุมสรุปผลโครงการ "การใช้ผักหนามอัดก้อน เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์ในโคพ่อพันธุ์" ผลการศึกษา การเสริมผักหนามให้โคพ่อพันธุ์ สามารถเพิ่มระดับของฮอร์โมนเพศ และเพิ่มคุณภาพน้ำเชื้อสด 
สวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่นันทา ชูอำนาจ โดยมี พ.อ.ปวัณ บุญบันดาล รองผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา (ฝ่ายพัฒนา) เป็นประธานในพิธี
Unit School เรื่อง “การถ่ายภาพมุมสูงโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ(โดรน) ในเบื้องต้นให้กับกำลังพล เพื่อฝึกความคุ้นเคยในระบบ Digital ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยี 
ทำการตรวจยานพาหนะของกำลังพล เพื่อมิให้กำลังพลนำรถที่ผิดกฎหมายเข้ามาใช้งานภายในหน่วย และเพื่อตรวจสอบการต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ที่ถูกต้อง นำมาใช้ทำบัตรผ่านเข้า - ออก ประจำปี 
ทำคลอดลูกโค สายพันธุ์วากิว 50% (เพศเมีย) ผสมเทียมกับน้ำเชื้อโคแช่แข็งสายพันธุ์วากิว พ่อพันธุ์ชื่อ"ยูมะ" โดยลูกโคแข็งแรงดีมีน้ำหนักแรกเกิด 39 กก.และส่วนสูง 65 ซม.
กสข.สทพ.นทพ. นำกำลังพล จัดกิจกรรมถวายเครื่องสังฆทานพร้อมจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 ณ วัดหนองเค็ต อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  คุณ ชีวรัตน์ ชูอำนาจ ประธานชมรมแม่บ้าน พร้อมคณะ ดำเนินการมอบอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ให้กับ นายเผ่า บุญสู กำลังพลป่วย ที่เคยปฎิบัติงานที่หน่วย 
นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย จำนวน 20 คนร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจ สู้ภัย covid-19 ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารนักพัฒนา ระดับนายทหารชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 เข้าเยี่ยมชม ศึกษา ดูงานการผลิตน้ำเชื้อโคและการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อ
 คุณ ชีวรัตน์ ชูอำนาจ ประธานชมรมแม่บ้าน กสข.สทพ.นทพ. พร้อมคณะแม่บ้าน ดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ทั้งนี้เพื่อจำหน่ายให้กับกำลังพล และราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง ในราคาถูก ให้การต้อนรับ พ.อ. เอกราช อินทรักษ์ รอง ผอ.สทพ.นทพ. (ฝ่ายบริหาร) และคณะชุดตรวจของ ผตว.สทพ.นทพ. เพื่อตรวจดูความเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าในการจัดทำแปลงหญ้าของหน่วย 
 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการข่าวและการต่อต้านข่าวกรองกับ นขต.นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รับฟังการบรรยาย และชี้แจงจากชุด Mobile Team จาก กงป.บก.นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จัดพิธีมอบทุนเพื่อการศึกษา ให้กับบุตร/ธิดาของกำลังพล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 

ตรวจวัดความสูง, ชั่งน้ำหนัก และวัดรอบเอว เพื่อคำนวนหาค่า BMI ของกำลังในพลโครงการครอบครัวเดียวกัน "1ปีนี้เราไม่อ้วน"
มอบชุดเครื่องแบบปกติ คอพับแขนยาวสีตามเหล่าทัพให้กับกำลังพลของหน่วย ซึ่ง ผบ.ทสส. กรุณามอบให้เป็นของขวัญในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2565 ตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้กำลังพลภายในหน่วย ได้รับทราบถึงความสมบูรณ์หรือความผิดปกติของร่างกาย
ซักซ้อมตามแผนเผชิญเหตุ ให้กับกำลังพลหน่วย ทั้งนี้ เพื่อให้กำลังพลเกิดความคุ้นเคยในการปฏิบัติ และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ดำเนินการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย และโรคระบาดในสัตว์) โดยเจ้าหน้าที่ของชุด ศบภ.กสข.สทพ.นทพ. จำนวน 12 นาย
ไปยังหน้ารวมข่าว